Documenten

Documenten

Kunt u iets niet vinden? Kijk eerst bij de onderwerpen in het hoofdmenu en neem contact op met see@rws.nl.

56 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Welke discontovoet is van toepassing bij welke kosten?

De discontovoet hangt niet af van het beleidsterrein maar van het type kosten. Er gelden verschillende discontovoeten voor ...

Vraag en antwoord

Hoe dient het begrip “niet-lineaire baten” te worden geïnterpreteerd?

Niet lineaire baten (effecten) zijn baten die zich als het ware sprongsgewijs manifesteren. Een capaciteitsknelpunt op weg of ...

Vraag en antwoord

Welke discontovoet is van toepassing bij welke baten?

De discontovoet hangt niet af van het beleidsterrein maar van het type baten. Er gelden verschillende discontovoeten voor ...

Vraag en antwoord

De discontovoet wordt elke vijf jaar herzien. Levert dit geen schijnzekerheid op, bij projecten met een looptijd van 100 jaar?

De discontovoeten die de Werkgroep discontovoet (2020) adviseert zijn gebaseerd op rendementen op beleggingen met een lange ...

Vraag en antwoord

Waarom een nieuwe discontovoet? En waarop zijn de nieuwe discontovoeten gebaseerd?

De discontovoeten worden periodiek herzien. De rentes op kapitaalmarkten zijn gedaald. Het Centraal Planbureau heeft daarom ...

Vraag en antwoord

Factsheets Q&A discontovoet 2021

Op verzoek van het Steunpunt Economische Expertise (SEE) heeft SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met Stratelligence vragen ...

Rapport | 29-06-2021

Toepassing MKBA methodiek, aanvulling op de richtlijnen

Voorliggende memo gaat dieper in op toepassing van deze richtlijnen en voorschriften bij de praktische uitvoering van een MKBA. ...

Publicatie | 16-12-2020

Rapport werkgroep discontovoet 2020

De werkgroep discontovoet heeft advies uitgebracht over de hoogte van de discontovoet, zoals die onder meer wordt gebruikt bij ...

Rapport | 09-10-2020

Toegankelijkheidsonderzoek RWSeconomie website

In het kader van de digitale toegankelijkheid van overheidswebsites heeft Steunpunt Economische Expertise (SEE) een ...

Rapport | 22-09-2020

Ophoogfactoren van werkdag naar jaartotaal in MKBA

Het verkeers- en vervoerpatroon in een weekenddag (inclusief feestdagen; in het vervolg gemakshalve ‘weekenddag’ genoemd) ...

Publicatie | 21-07-2020