Documenten

Kunt u iets niet vinden? Kijk eerst bij de onderwerpen in het hoofdmenu en neem contact op met see@rws.nl.

58 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Welke discontovoet(en) moet(en) worden toegepast in businesscases?

  Het advies van de Werkgroep discontovoet (2020) heeft betrekking op maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s), niet op ...

  Vraag en antwoord

 2. Welke discontovoet(en) moet(en) worden toegepast bij KEA-berekeningen?

  Er is geen goede reden om af te wijken van het advies van de werkgroep discontovoet. Daarom gelden dezelfde discontovoeten voor ...

  Vraag en antwoord

 3. Welke werkwijze passen we toe als we het optimale investeringsmoment willen bepalen?

  In het vorige advies waren de discontovoeten voor kosten en baten binnen een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)  gelijk. ...

  Vraag en antwoord

 4. Waarop zijn de nieuwe discontovoeten gebaseerd? Blijft er ruimte voor het toepassen van project- of sectorspecifieke bèta’s bij de risico-opslag?

  De discontovoet van 2,25 procent is de optelsom van een risicovrij deel van min 1 procent en een risicopremie van 3,25 procent. ...

  Vraag en antwoord

 5. Hoe kunnen uitkomsten van gevoeligheidsanalyses worden geduid, bijvoorbeeld als het saldo door aanpassing van de discontovoet van teken verandert?

  De duiding van verschillende uitkomsten van scenario’s en gevoeligheidsanalyses (zie tabel gebruik discontovoeten in ...

  Vraag en antwoord

 6. Wat betekent de nieuwe discontovoet voor mijn projecten?

  De nieuwe discontovoeten leiden bij investeringsprojecten over het algemeen tot positievere MKBA-uitkomsten. Ook tellen kosten en ...

  Vraag en antwoord

 7. Hoe dient het begrip 'vaste en verzonken kosten' te worden geïnterpreteerd?

  Vaste kosten zijn kosten waarvan de hoogte (grotendeels) onafhankelijk is van het gebruik van de betreffende investering. ...

  Vraag en antwoord

 8. Welke discontovoet is van toepassing bij welke kosten?

  De discontovoet hangt niet af van het beleidsterrein maar van het type kosten. Er gelden verschillende discontovoeten voor ...

  Vraag en antwoord

 9. Hoe dient het begrip 'niet-lineaire baten' te worden geïnterpreteerd?

  Niet-lineaire baten (effecten) zijn baten die zich als het ware sprongsgewijs manifesteren.

  Vraag en antwoord

 10. Welke discontovoet is van toepassing bij welke baten?

  De discontovoet hangt niet af van het beleidsterrein maar van het type baten. Er gelden verschillende discontovoeten voor ...

  Vraag en antwoord