Documenten

Kunt u iets niet vinden? Kijk eerst bij de onderwerpen in het hoofdmenu en neem contact op met see@rws.nl.

56 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode
Periode

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op:
 1. Hoe dient het begrip 'vaste en verzonken kosten' te worden geïnterpreteerd?

  Vaste kosten zijn kosten waarvan de hoogte (grotendeels) onafhankelijk is van het gebruik van de betreffende investering. ...

  Vraag en antwoord

 2. Welke discontovoet is van toepassing bij welke kosten?

  De discontovoet hangt niet af van het beleidsterrein maar van het type kosten. Er gelden verschillende discontovoeten voor ...

  Vraag en antwoord

 3. Hoe dient het begrip 'niet-lineaire baten' te worden geïnterpreteerd?

  Niet-lineaire baten (effecten) zijn baten die zich als het ware sprongsgewijs manifesteren.

  Vraag en antwoord

 4. Welke discontovoet is van toepassing bij welke baten?

  De discontovoet hangt niet af van het beleidsterrein maar van het type baten. Er gelden verschillende discontovoeten voor ...

  Vraag en antwoord

 5. De discontovoet wordt elke vijf jaar herzien. Levert dit geen schijnzekerheid op, bij projecten met een looptijd van 100 jaar?

  De discontovoeten die de Werkgroep discontovoet (2020) adviseert zijn gebaseerd op rendementen op beleggingen met een lange ...

  Vraag en antwoord

 6. Waarom een nieuwe discontovoet? En waarop zijn de nieuwe discontovoeten gebaseerd?

  De discontovoeten worden periodiek herzien. De rentes op kapitaalmarkten zijn gedaald. Het Centraal Planbureau heeft daarom ...

  Vraag en antwoord

 7. Q&A over MKBA methodiek

  Deze Q&A gaat dieper in op toepassing van de richtlijnen en voorschriften bij de praktische uitvoering van een maatschappelijke ...

  Publicatie | 16-12-2020

 8. Rapport werkgroep discontovoet 2020

  De werkgroep discontovoet heeft advies uitgebracht over de hoogte van de discontovoet, zoals die onder meer wordt gebruikt bij ...

  Rapport | 09-10-2020

 9. Toegankelijkheidsonderzoek RWSeconomie website

  In het kader van de digitale toegankelijkheid van overheidswebsites heeft Steunpunt Economische Expertise (SEE) een ...

  Rapport | 22-09-2020

 10. Ophoogfactoren van werkdag naar jaartotaal in MKBA

  Het verkeers- en vervoerpatroon in een weekenddag (inclusief feestdagen; in het vervolg gemakshalve ‘weekenddag’ genoemd) ...

  Publicatie | 21-07-2020