Kunt u iets niet vinden? Kijk eerst bij de onderwerpen in het hoofdmenu en neem contact op met see@rws.nl.

49 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Externe en infrastructuurkosten verkeer in Nederland

Verkeer en vervoer veroorzaakt externe kosten (en baten) en infrastructuurkosten. Bij externe kosten (baten) gaat het om de ...

Rapport | 11-08-2016

Kostenbarometer en binnenvaarttool

Op deze pagina vindt u de kostenbarometer goederenvervoer t/m jaar 2015 (laatst bijgewerkt: juni 2016). De aannames en methode ...

Publicatie | 08-08-2016

Video Rijkswaterstaat en Maatschappelijke kosten-batenanalyse

MKBA Rijkswaterstaat Infrastructuur MIRT

Video | 26-07-2016

Discontovoeten, nieuwe prognosewaarden value of time en de kostenbarometer

Het Steunpunt Economische Expertise van Rijkswaterstaat (SEE) brengt maximaal vier keer per jaar een nieuwsbrief uit om bepaalde ...

Nieuwsbrief | 01-07-2016

MKBA aanpassing doorvaarthoogte kunstwerken

Rapport | 25-05-2016

Kamervragen discontovoet

In april 2016 beantwoordde Minister Dijsselbloem van het Ministerie van Financiën de kamervragen over de nieuwe discontovoet. ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-04-2016

Waarderingskengetallen verkeersveiligheid

Verkeersongevallen leiden tot maatschappelijke kosten. Rijkswaterstaat en de SWOV doen regelmatig onderzoek naar ...

Publicatie | 18-02-2016

Btw en de reistijdwaardering van zakelijke reizen en goederenvervoer in maatschappelijke kosten-batenanalyse

Deze CPB Notitie gaat in op de manier waarop de kengetallen voor reistijdwaardering moeten worden gecorrigeerd voor btw. De ...

Rapport | 28-10-2015

MKBA Ruit Eindhoven

De maatschappelijke kosten-batenanalyse voor het project Ruit Eindhoven.

Rapport | 12-11-2014

MKBA Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer

De maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld voor de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer.

Rapport | 01-07-2014