Kunt u iets niet vinden? Kijk eerst bij de onderwerpen in het hoofdmenu en neem contact op met see@rws.nl.

48 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kostenbarometer en binnenvaarttool

Op deze pagina vindt u de kostenbarometer goederenvervoer t/m jaar 2015 (laatst bijgewerkt: juni 2016). De aannames en methode ...

Publicatie | 08-08-2016

Video Rijkswaterstaat en Maatschappelijke kosten-batenanalyse

MKBA Rijkswaterstaat Infrastructuur MIRT

Video | 26-07-2016

Discontovoeten, nieuwe prognosewaarden value of time en de kostenbarometer

Het Steunpunt Economische Expertise van Rijkswaterstaat (SEE) brengt maximaal vier keer per jaar een nieuwsbrief uit om bepaalde ...

Nieuwsbrief | 01-07-2016

MKBA aanpassing doorvaarthoogte kunstwerken

Rapport | 25-05-2016

Kamervragen discontovoet

In april 2016 beantwoordde Minister Dijsselbloem van het Ministerie van Financiën de kamervragen over de nieuwe discontovoet. ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-04-2016

Waarderingskengetallen verkeersveiligheid

Verkeersongevallen leiden tot maatschappelijke kosten. Rijkswaterstaat en de SWOV doen regelmatig onderzoek naar ...

Publicatie | 18-02-2016

Btw en de reistijdwaardering van zakelijke reizen en goederenvervoer in maatschappelijke kosten-batenanalyse

Deze CPB Notitie gaat in op de manier waarop de kengetallen voor reistijdwaardering moeten worden gecorrigeerd voor btw. De ...

Rapport | 28-10-2015

MKBA Ruit Eindhoven

De maatschappelijke kosten-batenanalyse voor het project Ruit Eindhoven.

Rapport | 12-11-2014

MKBA Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer

De maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld voor de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer.

Rapport | 01-07-2014

MKBA Ring Utrecht

De maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld voor het project Ring Utrecht.

Rapport | 04-03-2014