Kunt u iets niet vinden? Kijk eerst bij de onderwerpen in het hoofdmenu en neem contact op met see@rws.nl.

53 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Hoe worden congestiekosten berekend?

De directe reistijdverliezen worden berekend door te meten of te schatten hoeveel voertuigen en mensen op de autosnelwegen in de ...

Vraag en antwoord

Waarop is de nieuwe, lagere discontovoet gebaseerd?

De lagere nieuwe discontovoet is vooral het gevolg van de lagere risicovrije rente vergeleken met de vorige periode.

Vraag en antwoord

Is het mogelijk dat verschillende discontovoeten van toepassing zijn binnen één MKBA?

Ja, dat is mogelijk. Een kosten-batenanalyse bestaat uit verschillende hoofdaspecten, zoals de investeringskosten, natuureffecten ...

Vraag en antwoord

Voorbeelden van MKBA's

Hier kunt u voorbeelden vinden van maatschappelijke kosten-batenanalyses, MKBA's, op verschillende terreinen. Zoekt u een ...

Publicatie | 25-08-2016

Adviesrapport werkgroep discontovoet

De werkgroep discontovoet heeft advies uitgebracht over de hoogte van de discontovoet, zoals die onder meer wordt gebruikt bij ...

Rapport | 12-08-2016

Externe en infrastructuurkosten verkeer in Nederland

Verkeer en vervoer veroorzaakt externe kosten (en baten) en infrastructuurkosten. Bij externe kosten (baten) gaat het om de ...

Rapport | 11-08-2016

Video Rijkswaterstaat en Maatschappelijke kosten-batenanalyse

MKBA Rijkswaterstaat Infrastructuur MIRT

Video | 26-07-2016

Discontovoeten, nieuwe prognosewaarden value of time en de kostenbarometer

Het Steunpunt Economische Expertise van Rijkswaterstaat (SEE) brengt maximaal vier keer per jaar een nieuwsbrief uit om bepaalde ...

Nieuwsbrief | 01-07-2016

MKBA aanpassing doorvaarthoogte kunstwerken

Rapport | 25-05-2016

Kamervragen discontovoet

In april 2016 beantwoordde Minister Dijsselbloem van het Ministerie van Financiën de kamervragen over de nieuwe discontovoet. ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-04-2016