Zijn de kaders en werkwijzers verplicht voor alle typen projecten?

Voor het opstellen van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) in de MIRT-verkenningsfase bent u verplicht de werkwijzer ‘MKBA bij MIRT-verkenningen’ toe te passen.

Bij speciale rijksprojecten die door het kabinet als zodanig zijn aangewezen, stelt u een MKBA op volgens de Algemene Leidraad MKBA.

Bij projecten die verband houden met infrastructuur (zoals luchtvaart), maar die niet in het MIRT zijn opgenomen bevelen wij aan de werkwijzer ‘MKBA bij MIRT-verkenningen’ toe te passen. Dit geldt ook voor grotere (decentrale) projecten op het gebied van openbaar vervoer en lokale en regionale (vaar)wegen waarbij een rijksbijdrage wordt gevraagd om deze te realiseren.

Voor andere lokale en regionale projecten van de decentrale overheid zijn de standaard MKBA’s van toepassing.