Contact

Het Steunpunt Economische Expertise hoort bij het Rijkswaterstaatonderdeel WVL. WVL is het dienstonderdeel van Rijkswaterstaat waar verschillende kennisterreinen samenkomen. Economische expertise is daar een van. De belangrijkste contactgegevens zijn:

Informatiepunt WVL op 088 797 71 02

Contact per mail via see@rws.nl

Rijkswaterstaat heeft bezoekadressen verspreid over het hele land. Het bezoekadres is afhankelijk van het project en wat u heeft afgesproken. U vindt deze adressen via de onderstaande link.