Contact

Het Steunpunt Economische Expertise (SEE) hoort bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL). WVL is het dienstonderdeel van Rijkswaterstaat waar verschillende kennisterreinen samenkomen. Economische expertise is daar een van.

De belangrijkste contactgegevens zijn:

Rijkswaterstaat heeft bezoekadressen verspreid over het hele land. Het bezoekadres is afhankelijk van het project en wat u heeft afgesproken.