Welkom bij Steunpunt Economische Expertise (SEE)

Wij geven advies over economische vraagstukken bij het toepassen van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) op het gebied van infrastructuur. Wij werken onder andere voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en voor Rijkswaterstaat (RWS). 

Beeld: ©Rijksoverheid