Factsheets Q&A discontovoet 2021

Op verzoek van het Steunpunt Economische Expertise (SEE) heeft SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met Stratelligence vragen en antwoorden (Q & A) opgesteld over de nieuwe discontovoeten voor maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) die het kabinet heeft vastgesteld op basis van het advies van de Werkgroep discontovoet (2020). Verschillende vragen over de discontovoeten zijn beantwoord in (korte) factsheets.

Elk factsheet geeft eerst aan welke vragen er leven rond het thema van het factsheet. Daarna wordt de achtergrond van de vragen geschetst en wordt aangegeven hoe de vragen zijn geïnterpreteerd. Vervolgens worden overwegingen gegeven en analyses gepresenteerd die van belang zijn bij het beantwoorden van de vragen. Daarna volgt het antwoord op de vragen. En tot slot worden een of meer praktijkvoorbeelden beschreven en wordt aangegeven welke bronnen zijn gebruikt bij de beantwoording.