Kunt u iets niet vinden? Kijk eerst bij de onderwerpen in het hoofdmenu en neem contact op met see@rws.nl.

49 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Werkwijzer Natuur

Natuur is een van die beleidsterreinen waarvoor een aparte werkwijzer is opgesteld voor de toepassing van MKBA. Dit document ...

Publicatie | 17-01-2019

Kostenbarometer en binnenvaarttool

Op deze pagina vindt u de kostenbarometer goederenvervoer t/m jaar 2015 (laatst bijgewerkt: juni 2016). De aannames en methode ...

Publicatie | 28-11-2018

Notitie Groeicijfers verkeer en verliestijd voor MIRT-wegprojecten

Voor een MKBA van wegprojecten worden de baten gebaseerd op de uitkomsten van het Nederlands Regionaal Model (NRM) voor een ...

Publicatie | 03-09-2018

Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen nu openbaar

De richtlijnen voor het uitvoeren van een maatschappelijk kosten-batenanalyse bij MIRT verkenningen zijn vernieuwd. Begin juni is ...

Nieuwsbrief | 15-06-2018

Uitnodiging workshop over vernieuwde Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen & Werkwijzer Natuur voor MKBA

Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving - afdeling Ruimte Economie & MIRT organiseert samen met het leerplatform MIRT een ...

Nieuwsbrief | 15-06-2018

Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen

Werkwijzer MKBA bij MIRT verkenningen maatschappelijke kosten-batenanalyse MIRT Kader KBA bij MIRT-verkenningen

Publicatie | 08-06-2018

Waarderingskengetallen MKBA Fiets: state-of-the-art

In een in december 2017 opgeleverd rapport is op een rij gezet welke waarderingskengetallen gebruikt kunnen worden in MKBA’s van ...

Nieuwsbrief | 31-01-2018

Het criterium terugverdientijd in businesscases

Een publieke businesscase is een instrument waarmee men de financiële consequenties van een project voor de rijksoverheid ...

Nieuwsbrief | 31-01-2018

Hoe omgaan met flexibiliteit in infrastructuurbeleid en MKBA’s infrastructuur?

Nederland beschikt over goede infrastructuur. Dit is mede te danken aan de meerjarige planning en spelregels voor besluitvorming ...

Nieuwsbrief | 28-12-2017

Handboek Milieuprijzen 2017

In 2017 is gewerkt aan een nieuw handboek milieuprijzen, de opvolger van een eerder handboek schaduwprijzen. De getallen worden ...

Publicatie | 18-12-2017