Documenten

Kunt u iets niet vinden? Kijk eerst bij de onderwerpen in het hoofdmenu en neem contact op met see@rws.nl.

56 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Factsheets Q&A discontovoet 2021

Op verzoek van het Steunpunt Economische Expertise (SEE) heeft SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met Stratelligence vragen ...

Rapport | 07-12-2021

Wat is het verschil tussen discontovoet en relatieve prijzen? En voor welke projecteffecten geldt een afwijkende relatieve prijsontwikkeling?

De discontovoet is een maatstaf voor het maatschappelijk rendement dat wordt gevraagd van overheidsinvesteringen: als een project ...

Vraag en antwoord

Welke discontovoet(en) moet(en) worden toegepast in een Publieke Sector Comparator (PSC) en Publiek-Private Comparator (PPC)?

Voor een PPC moet in beginsel een projectspecifieke marktconforme (nominale) discontovoet worden gebruikt, omdat met nominale ...

Vraag en antwoord

Welke discontovoet(en) moet(en) worden toegepast bij LCC-berekeningen?

Voor Life Cycle Cost (LCC)-analyses die gebruikt worden voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) of ...

Vraag en antwoord

Welke discontovoet(en) moet(en) worden toegepast in businesscases?

Het advies van de Werkgroep discontovoet (2020) heeft betrekking op maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s), niet op ...

Vraag en antwoord

Welke discontovoet(en) moet(en) worden toegepast bij KEA-berekeningen?

Er is geen goede reden om af te wijken van het advies van de werkgroep discontovoet. Daarom gelden dezelfde discontovoeten voor ...

Vraag en antwoord

Welke werkwijze passen we toe als we het optimale investeringsmoment willen bepalen?

In het vorige advies waren de discontovoeten voor kosten en baten binnen een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)  gelijk. ...

Vraag en antwoord

Waarop zijn de nieuwe discontovoeten gebaseerd? Blijft er ruimte voor het toepassen van project- of sectorspecifieke bèta’s bij de risico-opslag?

De discontovoet van 2,25 procent is de optelsom van een risicovrij deel van min 1 procent en een risicopremie van 3,25 procent. ...

Vraag en antwoord

Hoe kunnen uitkomsten van gevoeligheidsanalyses worden geduid, bijvoorbeeld als het saldo door aanpassing van de discontovoet van teken verandert?

De duiding van verschillende uitkomsten van scenario’s en gevoeligheidsanalyses (zie tabel gebruik discontovoeten in ...

Vraag en antwoord

Wat betekent de nieuwe discontovoet voor mijn projecten?

De nieuwe discontovoeten leiden bij investeringsprojecten over het algemeen tot positievere MKBA-uitkomsten. Ook tellen kosten en ...

Vraag en antwoord