Kunt u iets niet vinden? Kijk eerst bij de onderwerpen in het hoofdmenu en neem contact op met see@rws.nl.

48 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Notitie Groeicijfers verkeer en verliestijd voor MIRT-wegprojecten

Voor een MKBA van wegprojecten worden de baten gebaseerd op de uitkomsten van het Nederlands Regionaal Model (NRM) voor een ...

Publicatie | 03-09-2018

Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen nu openbaar

De richtlijnen voor het uitvoeren van een maatschappelijk kosten-batenanalyse bij MIRT verkenningen zijn vernieuwd. Begin juni is ...

Nieuwsbrief | 15-06-2018

Uitnodiging workshop over vernieuwde Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen & Werkwijzer Natuur voor MKBA

Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving - afdeling Ruimte Economie & MIRT organiseert samen met het leerplatform MIRT een ...

Nieuwsbrief | 15-06-2018

Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen

Werkwijzer MKBA bij MIRT verkenningen maatschappelijke kosten-batenanalyse MIRT Kader KBA bij MIRT-verkenningen

Publicatie | 08-06-2018

Waarderingskengetallen MKBA Fiets: state-of-the-art

In een in december 2017 opgeleverd rapport is op een rij gezet welke waarderingskengetallen gebruikt kunnen worden in MKBA’s van ...

Nieuwsbrief | 31-01-2018

Het criterium terugverdientijd in businesscases

Een publieke businesscase is een instrument waarmee men de financiële consequenties van een project voor de rijksoverheid ...

Nieuwsbrief | 31-01-2018

Hoe omgaan met flexibiliteit in infrastructuurbeleid en MKBA’s infrastructuur?

Nederland beschikt over goede infrastructuur. Dit is mede te danken aan de meerjarige planning en spelregels voor besluitvorming ...

Nieuwsbrief | 28-12-2017

Handboek Milieuprijzen 2017

In 2017 is gewerkt aan een nieuw handboek milieuprijzen, de opvolger van een eerder handboek schaduwprijzen. De getallen worden ...

Publicatie | 18-12-2017

Waarderingskengetallen MKBA fiets

Voor de waardering van de fiets kan men de kengetallen in het rapport "waarderingskengetallen MKBA fiets" gebruiken.

Rapport | 15-12-2017

Hoe omgaan met flexibiliteit in infrastructuurbeleid en MKBA’s infrastructuur

Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft het CPB onderzocht wat flexibiliteit betekent voor infrastructuurbeleid en ...

Publicatie | 05-12-2017