Waarderingskengetallen voor reistijd, betrouwbaarheid en comfort

Voor het in geld uitdrukken van veranderingen in reistijd, betrouwbaarheid en comfort zijn waarderingskengetallen noodzakelijk. De set kengetallen die tot voor kort werd gebruikt, dateert uit 2013 en heeft als basisjaar 2010. Deze kengetallen zijn nu geactualiseerd in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). KiM concludeert dat de meeste reistijdwaarderingen voor zowel personen- als goederenvervoer zijn gedaald ten opzichte van de vorige waarderingskengetallen met basisjaar 2010. Dit betekent dat mensen en vervoerders van goederen gemiddeld minder geld over hebben voor een uur reistijdwinst. 

Naast een update van de waarderingskengetallen zijn er nu ook reistijdwaarderingen berekend voor lopen, fietsen en het voor- en natransport van vliegen. Daarnaast zijn er waarderingen bepaald voor (minder) drukte in het openbaar vervoer (ov) en een meer comfortabele loop- en fietsinfrastructuur. Deze toevoegingen maken het mogelijk om meer effecten van mobiliteitsbeleid te monetariseren in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's). Alle nieuwe waarderingskengetallen staan in het KiM-rapport 'De nieuwe waarderingskengetallen voor reistijd, betrouwbaarheid en comfort'.