Kunt u iets niet vinden? Kijk eerst bij de onderwerpen in het hoofdmenu en neem contact op met see@rws.nl.

49 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat is de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen?

De Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen is de binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde werkwijze om ...

Vraag en antwoord

Welke kaders en handreikingen zijn verplicht bij het opstellen van een MKBA?

Het opstellen van een nieuwe maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) in de MIRT verkenningsfase dient verplicht te gebeuren ...

Vraag en antwoord

Wat is het nut van een kosten-batenanalyse?

De kosten-batenanalyse is een methode van economische projectbeoordeling waarmee alle effecten van een investeringsproject kunnen ...

Vraag en antwoord

Is het verplicht om een MKBA uit te voeren?

Voor reguliere projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is het verplicht om in de ...

Vraag en antwoord

Wat is de relatie tussen MKBA en MER?

De milieueffectrapportage (MER) brengt de gevolgen voor milieu en natuur in beeld. De maatschappelijke kosten-batenanalyse ...

Vraag en antwoord

Wat kost een file?

File wordt ook wel congestie genoemd. Congestiekosten ontstaan door vertragingen en oponthoud.

Vraag en antwoord

Hoe worden congestiekosten berekend?

De directe reistijdverliezen worden berekend door te meten of te schatten hoeveel voertuigen en mensen op de autosnelwegen in de ...

Vraag en antwoord

Waarop is de nieuwe, lagere discontovoet gebaseerd?

De lagere nieuwe discontovoet is vooral het gevolg van de lagere risicovrije rente vergeleken met de vorige periode.

Vraag en antwoord

Is het mogelijk dat verschillende discontovoeten van toepassing zijn binnen één MKBA?

Ja, dat is mogelijk. Een kosten-batenanalyse bestaat uit verschillende hoofdaspecten, zoals de investeringskosten, natuureffecten ...

Vraag en antwoord

Voorbeelden van MKBA's

Hier kunt u voorbeelden vinden van maatschappelijke kosten-batenanalyses, MKBA's, op verschillende terreinen. Zoekt u een ...

Publicatie | 25-08-2016