Kunt u iets niet vinden? Kijk eerst bij de onderwerpen in het hoofdmenu en neem contact op met see@rws.nl.

53 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Nieuwsbericht 21 april 2017

Het Steunpunt Economische Expertise van Rijkswaterstaat (SEE) brengt maximaal vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. Deze ...

Nieuwsbrief | 24-04-2017

Voor wie werkt SEE?

Het Steunpunt Economische Expertise is er voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waaronder ...

Vraag en antwoord

Levert SEE projectondersteuning?

Het Steunpunt Economische Expertise levert ad-hoc adviezen, maar geen projectondersteuning. Projectondersteuning wordt ...

Vraag en antwoord

Kan SEE mij helpen bij het bepalen van de kosten van een project?

Het Steunpunt Economische Expertise beantwoordt vragen over economische evaluatie. Voor het toetsen of bepalen van de kosten van ...

Vraag en antwoord

Wat is de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen?

De Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen is de binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde werkwijze om ...

Vraag en antwoord

Welke kaders en handreikingen zijn verplicht bij het opstellen van een MKBA?

Het opstellen van een nieuwe maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) in de MIRT verkenningsfase dient verplicht te gebeuren ...

Vraag en antwoord

Wat is het nut van een kosten-batenanalyse?

De kosten-batenanalyse is een methode van economische projectbeoordeling waarmee alle effecten van een investeringsproject kunnen ...

Vraag en antwoord

Is het verplicht om een MKBA uit te voeren?

Voor reguliere projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is het verplicht om in de ...

Vraag en antwoord

Wat is de relatie tussen MKBA en MER?

De milieueffectrapportage (MER) brengt de gevolgen voor milieu en natuur in beeld. De maatschappelijke kosten-batenanalyse ...

Vraag en antwoord

Wat kost een file?

File wordt ook wel congestie genoemd. Congestiekosten ontstaan door vertragingen en oponthoud.

Vraag en antwoord