Werkwijzer Natuur

Natuur is een van die beleidsterreinen waarvoor een aparte werkwijzer is opgesteld voor de toepassing van maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Dit document bevat de Werkwijzer Natuur.

Download

Download Werkwijzer natuur. Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses via de website van CE Delft.