Werkwijzer Natuur

Natuur is een van die beleidsterreinen waarvoor een aparte werkwijzer is opgesteld voor de toepassing van
MKBA. Dit document bevat de Werkwijzer Natuur.