Waarom een nieuwe discontovoet? En waarop zijn de nieuwe discontovoeten gebaseerd?

De discontovoeten worden periodiek herzien. De rentes op kapitaalmarkten zijn gedaald. Het Centraal Planbureau heeft daarom actualisering van de discontovoeten aanbevolen. Daarnaast zijn nieuwe inzichten meegenomen.