Rapport werkgroep discontovoet 2020

De werkgroep discontovoet heeft advies uitgebracht over de hoogte van de discontovoet, zoals die onder meer wordt gebruikt bij maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA). Het kabinet neemt alle aanbevelingen van de werkgroep over. Hieronder staat het eindrapport van de werkgroep discontovoet.