Hebben jullie een goed voorbeeld van een MKBA?

De volgende rapporten geven een goede indruk van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) op verschillende terreinen. Zoekt u een specifieke MKBA, neem dan contact met ons op via see@rws.nl.