MKBA Wilhelminakanaal (fase 1,5)

In opdracht van de gemeente Tilburg is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd naar de welvaartseffecten van fase 1,5 van de verruiming van het Wilhelminakanaal.

Met de investeringen in het project Wilhelminakanaal fase 1,5 wordt de vervoerscapaciteit per binnenvaart tot aan het knooppunt Loven vergroot, waarmee alle watergebonden bedrijven in Tilburg een volledige vaarklasse IV ontsluiting krijgen. Dit is een voorwaarde om de watergebonden bedrijven in de toekomst bereikbaar te houden en is daarmee een randvoorwaarde voor verdere economische groei van de logistieke regio Tilburg.