MKBA Vaarweg IJsselmeer-Meppel

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld voor het project Vaarweg IJsselmeer-Meppel.

De doelstelling van het project Vaarweg IJsselmeer-Meppel is het verbeteren van de scheepvaartcorridor IJsselmeer–Meppel, waarbij de inrichting van de vaarweg in overeenstemming wordt gebracht met de Richtlijn Vaarwegen 2005. Om te komen tot een voorkeursalternatief waarbij de corridor voldoet aan de Richtlijnen Vaarwegen 2005, zijn diverse studies uitgevoerd. Ter onderbouwing van het voorkeursalternatief is een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd.