MKBA Ring Utrecht

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld voor het project Ring Utrecht.

In het project Ring Utrecht worden maatregelen onderzocht om de knelpunten op het gebied van bereikbaarheid, (verkeers)veiligheid en leefbaarheid op te lossen. In 2010 hebben Rijk, provincie en gemeente een voorkeursalternatief vastgelegd voor de aanpak van de Ring Utrecht. In de planstudiefase zijn van het project Ring Utrecht zijn van de voorkeursvariant nog een aantal ontwerpvarianten onderzocht. De Minister heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) laten opstellen van de voorkeursvariant. In deze MKBA zijn twee ontwerpvarianten onderzocht op de maatschappelijke kosten en baten die deze met zich meebrengen.