Ophoogfactoren van werkdag naar jaartotaal in MKBA

Het verkeers- en vervoerpatroon in een weekenddag (inclusief feestdagen; in het vervolg gemakshalve ‘weekenddag’ genoemd) verschilt van dat op een werkdag. De verkeersafwikkeling en de bijbehorende reistijden - en dus ook de reistijdeffecten en effecten op de reisafstanden - ten gevolge van een project op een werkdag kunnen niet zonder meer van toepassing worden verklaard op een weekenddag. Daarom is pragmatisch gekozen om de kwaliteit van de verkeersafwikkeling buiten de spitsen op een werkdag (de zogenaamde restdag) als representatief te beschouwen voor dat van een weekenddag. Dit document geeft een beschrijving van de bepaling van weekenddageffecten op basis van werkdageffecten in MKBA’s voor wegprojecten.