Wat is een MKBA?

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een hulpmiddel bij de onderbouwing van beleidskeuzes, zoals grote ruimtelijke projecten.

Een MKBA probeert de positieve en negatieve effecten van een project (of beleidsoptie) op de welvaart van Nederland in te schatten. Hierbij gaat het niet alleen om financiële kosten en baten, maar ook om maatschappelijke effecten.

Een MKBA bestaat uit 8 stappen:

  • Stap 1: probleemanalyse
  • Stap 2: vaststellen nulalternatief
  • Stap 3: definitie beleidsalternatieven
  • Stap 4: bepalen van effecten en baten
  • Stap 5: bepalen van kosten
  • Stap 6: varianten- en risicoanalyse
  • Stap 7: opstellen van overzicht van kosten en baten
  • Stap 8: resultaten presenteren en interpreteren