Is een MKBA het juiste hulpmiddel voor mij?

Iedereen kan een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) inzetten: van de overheid tot belangenorganisaties en bedrijven. Bij grote projecten die de toekomst van een gebied bepalen wordt toepassing van de MKBA aanbevolen. Voor projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is de MKBA verplicht.

Het is zinvol om een MKBA uit te voeren als:

  • Een project of maatregel veel of grote gevolgen heeft voor burgers of het milieu;
  • Er verschillende alternatieven zijn voor de maatregel;
  • Er discussies zijn over ruimtelijke plannen (de MKBA kan in dat geval meer informatie opleveren);
  • Er gevolgen zijn voor bijvoorbeeld natuur en veiligheid die meegewogen moeten worden.

De inzet van een MKBA heeft meerdere voordelen. Zo kunnen beleidsmedewerkers met behulp van een MKBA objectief kijken naar nieuwe projecten. Het uiteindelijke besluit is door een MKBA ook beter te begrijpen voor buitenstaanders. Daarnaast kan de MKBA bijdragen aan het optimaliseren van de maatregel.