MKBA en Brede Welvaart - Een aanvulling op de algemene leidraad MKBA

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben op verzoek van de Tweede Kamer onderzocht hoe het brede welvaartsperspectief beter kan worden meegenomen in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s). In de publicatie ‘Maatschappelijke kosten-batenanalyse en brede welvaart’ geven de planbureaus ruim twintig concrete aanbevelingen. De aanbevelingen zijn een aanvulling op de Algemene MKBA-Leidraad die het CPB en PBL in 2013 hebben opgesteld.