Waarderingskengetallen verkeersveiligheid

Verkeersongevallen leiden tot maatschappelijke kosten. Rijkswaterstaat en de SWOV doen regelmatig onderzoek naar verkeersongevallen in Nederland en naar de maatschappelijke kosten die deze met zich meebrengen. Lees meer hierover in deze memo.