Een kengetal is een afgesproken cijfer waarmee je een effect kunt waarderen, zonder zelf nieuw onderzoek te hoeven uitvoeren naar dat cijfer. Kengetallen maken het gemakkelijker om de verschillende effecten in een MKBA te vergelijken.

Disclaimer

Het kan gebeuren dat er een fout of onduidelijkheid staat in een van de kengetallen tabellen op deze website. Wij vragen u in dat geval vriendelijk om ons hier op te wijzen via see@rws.nl. Het Steunpunt Economische Expertise is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke toepassing van kengetallen in maatschappelijke kosten-batenanalyses, dat blijft de opsteller van de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Bij vragen of twijfel kan het Steunpunt Economische Expertise wel adviseren of, bij terugkerende kwesties, een memo of nieuwe richtlijn publiceren.