Een kengetal is een afgesproken cijfer waarmee je een effect kunt waarderen, zonder zelf nieuw onderzoek te hoeven uitvoeren naar dat cijfer. Kengetallen maken het gemakkelijker om de verschillende effecten in een MKBA te vergelijken.