Kostenbarometer goederenvervoer

De Kostenbarometer goederenvervoer geeft inzicht in de historische ontwikkeling van de kosten van verschillende vervoerswijzen in het goederenvervoer. Daarnaast is het mogelijk om de kosten onderling te vergelijken in globale studies.

De Kostenbarometer bestaat sinds midden jaren negentig. Het product is tot stand gekomen in overleg met het Steunpunt Economische Expertise. In opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) is de Kostenbarometer in 2016 bijgewerkt.

Kostenbarometer tot en met 2015

De Kostenbarometer bestaat uit een set Excelbestanden. In de set is achtergrondinformatie opgenomen over hoe de data zijn verzameld, bewerkt en gerapporteerd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gebruikt de informatie uit de Kostenbarometer als input voor verkeers- en vervoersmodellen en om kosten-batenanalyses beter te kunnen onderbouwen of vergelijken. Bekijk de Kostenbarometer tot en met 2015.

Kostenbarometer 2016 - 2021

In aanvulling op de kostenbarometer heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) kostenkengetallen beschikbaar voor de vervoerwijzen weg, spoor, binnenvaart, zeevaart en luchtvaart voor de jaren 2016-2021. Deze zijn te vinden op de KiM-website. 

Vragen?

Wilt u meer weten over de Kostenbarometer goederenvervoer? Neem dan contact op met het Steunpunt Economische Expertise via see@rws.nl