Kengetallen Veiligheid

Veiligheid is een veelzijdig thema. Het kan gaan over veiligheid op de weg, hoogwaterveiligheid en sociale veiligheid. Voor verkeer op de weg zijn via de SWOV kengetallen beschikbaar. De andere aspecten passeren de revue in het achtergrondrapport hieronder. Kijk bij hoogwaterveiligheidprojecten ook op www.helpdeskwater.nl of neem direct contact op met see@rws.nl .

Kengetallen veiligheid* bij wegenprojecten
Prijspeil 2009Kosten per slachtoffer in miljoenen euro's
Verkeersdoden2,612
Ernstig verkeersgewonden0,281
Lichtgewonden0,0086
Overige gewonden0,0049
Kosten per UMS-ongeval0,0035
www.swov.nl en Rijkswaterstaatstudies (2012). *De opsteller van de MKBA is zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing van kengetallen. Check het bronbestand voor de details. Brontabel als csv (190 bytes)