Kengetallen Veiligheid

Veiligheid is een veelzijdig thema. Het kan gaan over veiligheid op de weg, hoogwaterveiligheid en sociale veiligheid. Alleen voor verkeersveiligheid zijn er kengetallen.

Verkeersveiligheid

Verkeersongevallen leiden tot maatschappelijke kosten. De waardering van verkeersveiligheid op de weg wordt dan ook uitgedrukt in de (besparing op) maatschappelijke kosten die ongevallen met zich mee brengen zoals medische kosten, afhandelingskosten, materiële kosten, kosten van productieverlies, immateriële kosten en reistijdverliezen door files. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) doet regelmatig onderzoek naar verkeersveiligheid. De door SEE geleverde kengetallen zijn daarop gebaseerd.

Kengetallen veiligheid bij wegenprojecten

Kengetallen veiligheid bij wegenprojecten
Prijspeil 2009Kosten per slachtoffer in miljoenen euro's
Verkeersdoden2,612
Ernstig verkeersgewonden0,281
Lichtgewonden0,0086
Overige gewonden0,0049
Kosten per UMS-ongeval0,0035
www.swov.nl en Rijkswaterstaatstudies (2012). Brontabel als csv (190 bytes)

Hoogwaterveiligheid

Ga voor MKBA’s die effecten onderzoeken op het gebied van de Nederlandse waterhuishouding naar de website van de Helpdesk Water of neem direct contact met ons op via see@rws.nl.

Disclaimer

Het kan gebeuren dat er een fout of onduidelijkheid staat in een van de tabellen met kengetallen op deze website. Wij vragen u in dat geval vriendelijk om ons hierop te wijzen. Het Steunpunt Economische Expertise is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke toepassing van kengetallen in maatschappelijke kosten-batenanalyses. Die verantwoordelijkheid blijft bij de opsteller van de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Bij vragen of twijfel kan het Steunpunt Economische Expertise wel adviseren of, bij terugkerende kwesties, een memo of nieuwe richtlijn publiceren.