Kengetallen Veiligheid

Veiligheid is een veelzijdig thema. Het kan onder andere gaan over veiligheid op de weg, hoogwaterveiligheid en sociale veiligheid. Alleen voor verkeersveiligheid zijn er kengetallen, die een kwantitatieve analyse mogelijk maken.

Verkeersveiligheid

Verkeersongevallen leiden tot maatschappelijke kosten. De waardering van verkeersveiligheid op de weg wordt dan ook uitgedrukt in de (besparing op) maatschappelijke kosten die ongevallen met zich mee brengen. Denk aan:

  • medische kosten
  • afhandelingskosten
  • materiële kosten
  • kosten van productieverlies
  • immateriële kosten
  • reistijdverliezen door files

W2Economics heeft in opdracht van KiM onderzoek gedaan naar verkeersveiligheid. De door Steunpunt Economische Expertise (SEE) geleverde kengetallen zijn daarop gebaseerd.

Kengetallen veiligheid bij wegenprojecten: prijspijl 2020. Bron: W2Economics (2022), Maatschappelijke kosten van verkeersongevallen in Nederland: actualisatie 2020.
Type ongeval Kosten per slachtoffer in miljoenen euro's
Verkeersdoden 6,496
Ernstig verkeersgewonden 0,696
Lichtgewonden 0,051
Overige gewonden 0,005

Hoogwaterveiligheid

Ga voor maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) die effecten onderzoeken op het gebied van de Nederlandse waterhuishouding naar de website van de Helpdesk Water of neem direct contact met ons op via see@rws.nl.

Sociale veiligheid

Voor de bepaling en monetarisering van sociale veiligheidseffecten zijn nog geen vuistregels ontwikkeld. Indien zulke effecten optreden, en als er geen betere inschatting gemaakt kan worden, volstaat het om dit effect kwalitatief op te nemen in de MKBA.

Disclaimer

Het kan gebeuren dat er een fout of onduidelijkheid staat in een van de tabellen met kengetallen op deze website. Wij vragen u in dat geval vriendelijk om ons hierop te wijzen. Het Steunpunt Economische Expertise is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke toepassing van kengetallen in maatschappelijke kosten-batenanalyses. Die verantwoordelijkheid blijft bij de opsteller van de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Bij vragen of twijfel kan het Steunpunt Economische Expertise wel adviseren of, bij terugkerende kwesties, een memo of nieuwe richtlijn publiceren.