Opslag indirecte effecten

Er zijn geen kengetallen voor het doorrekenen van indirecte effecten. Wanneer bijvoorbeeld dankzij de verbeterde bereikbaarheid het vestigingsklimaat van een regio gunstiger wordt en nieuwe bedrijven zich er willen vestigen, is dat een indirect effect.

Voor verwachte indirecte effecten is het belangrijk om te onderzoeken of het werkelijke nieuwe effecten zijn die in verband staan met het project of om of bijvoorbeeld een verschuiving van markten. Anders bestaat er risico op overschatting of dubbeltelling. Om indirecte effecten toch in een maatschappelijke kosten-bateanalyse (MKBA) uit te drukken wordt regelmatig een opslag toegepast op de bereikbaarheidsbaten. Deze opslag ligt tussen de 0-30%. De toepassing van de opslag moet zeer goed worden onderbouwd.