Kostentool binnenvaart

De Kostentool binnenvaart geeft per type binnenvaartschip een actueel inzicht in de binnenvaartkosten per eenheid (kosten per kilometer en kosten per uur) én in de kostenopbouw per type binnenvaartschip. Deze kostenkengetallen zijn toepasbaar voor maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) en binnenvaartmodellen.

Vragen?

Wilt u meer weten over de Kostentool binnenvaart? Neem dan contact met ons op via see@rws.nl