Bij het waarderen van investeringen hanteert de Rijksoverheid een discontovoet. Per 1 april 2016 gelden nieuwe regels voor disconteren. Hieronder staat de overzichtstabel.

Overzichtstabel discontovoet per 1 april 2016
Risicovrij disconto (a)Risico opslag (b)Totaal disconto (a+b=c)Relatieve prijsstijging (d)Effectief (c-d)
Standaard0%3%3%0%3%
Publieke fysieke investeringen0%4,50%4,50%0%4,50%
Reistijd als baten0%4,50%4,50%Zie WLO4,50% minus prijsstijging
Natuur: standaard0%3%3%1%2%
Natuur: substitueerbaar0%3%3%0%3%
CO20%3%3%Zie WLO3% minus prijsstijging
Gezondheid (zowel kosten als baten)0%3%3%0%3%
Marktconforme projecten--Marktrente0%Marktrente
Brontabel als csv (488 bytes)

Overzichtstabel van discontovoeten

Uit de tabel blijkt dat er geen sprake is van één discontovoet die overal voor gebruikt kan worden. Er is variatie. Dit sluit aan bij het correct waarderen van investeringen en effecten in de tijd. Ook is duidelijk dat de risicovrije discontovoet 0% bedraagt voor alle onderwerpen. Dit komt overeen met de huidige spaarrentes en leningen. In het toepassen van de discontovoet is echter bijna altijd een risico-opslag nodig. Deze staat in kolom b. Een uitgebreide toelichting op deze tabel is te vinden in het adviesrapport werkgroep discontovoet. Daarnaast heeft het SEE een vraag- en antwoorddocument opgesteld om te helpen de discontovoet correct toe te passen. Vragen over de toepassing van de discontovoet kunnen gesteld worden via see@rws.nl. Zonodig wordt contact gelegd met de werkgroep discontovoet.