Rapport werkgroep discontovoet 2020

De werkgroep discontovoet heeft advies uitgebracht over de hoogte van de discontovoet, zoals die onder meer wordt gebruikt bij maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA). Het kabinet neemt alle aanbevelingen van de werkgroep over.

Download

Download Rapport werkgroep discontovoet 2020 via de website van Rijksoverheid.