Waarom een MKBA opstellen?

De kosten-batenanalyse is een methode van economische projectbeoordeling waarmee alle effecten van een investeringsproject kunnen worden ingeschat en zo mogelijk voorzien worden van een financiële waardering. Bij economische projectbeoordeling staat de vraag centraal of het project (en de alternatieven) bijdraagt aan de vergroting van de maatschappelijke welvaart in Nederland.