MKBA bij MIRT-verkenningen

Deze werkwijzer beschrijft waar een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) aan moet voldoen als onderbouwing bij een voorkeursbeslissing in het MIRT. De werkwijzer geldt voor MKBA’s die uitgevoerd moeten worden in de verkenningsfase van reguliere MIRT-projecten.

Inhoud van deze werkwijzer

Status (versie 8 juni 2018)

Deze Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen (versie 8 juni 2018) vervangt het Kader KBA bij MIRT-verkenningen vastgesteld september 2012. De werkwijzer wordt gebruikt bij het opstellen van een verplichte MKBA in de verkenningenfase van het MIRT-project. De werkwijzer is ook te gebruiken in eerdere fasen van het MIRT-proces waar toepassing van het MKBA-gedachtegoed meerwaarde kan bieden. Afwijken van de werkwijzer mag, mits goed onderbouwd en volgens wetenschappelijke inzichten. Dit geldt met name voor onderdelen die nog in ontwikkeling zijn, bijvoorbeeld de adaptieve aanpak.

Disclaimer

De MKBA-methodiek is voortdurend in ontwikkeling. Raadpleeg daarom altijd de meest recente versie van de werkwijzer en de aanvullende informatie op deze website. Of neem contact op met een medewerker van SEE.

Ga naar

volgende pagina