Het Steunpunt Economische Expertise, SEE, bestaat uit een team van economen bij Rijkswaterstaat.

Het Steunpunt Economische Expertise beantwoordt vragen over economische analyses van:

  • medewerkers en managers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat;
  • consultants die werken aan een maatschappelijke kosten-batenanalyse of andere economische analyse in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu; 
  • gemeenten en provincies die opdracht geven voor een MKBA of andere economische analyse, waarbij ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu betrokken is.

Het Steunpunt Economische Expertise adviseert over de volgende economische evaluatie-instrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming :

  • maatschappelijke kosten-batenanalyse, MKBA;
  • multi-criteria-analyse met economische aspecten, MCA;
  • kosteneffectiviteitsanalyse, KEA;
  • business cases;
  • overige economische analyses en vraagstukken, zoals reële optie-analyse, trade-off analysis en beslisbomen.

Contact? Mail ons op see@rws.nl