Het Steunpunt Economische Expertise, SEE, bestaat uit een team van economen bij Rijkswaterstaat.