Over SEE

Als Steunpunt Economische Expertise (SEE) zijn wij het kenniscentrum op het gebied van economische evaluatie van infrastructurele projecten. Wij werken onder andere voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en voor Rijkswaterstaat (RWS). Ons team van specialisten werkt verspreid in Utrecht, Lelystad, Rijswijk en op projectlocaties in Den Haag en Brussel. Van daaruit zijn we u graag van dienst!

Wat doen wij?

Wij geven advies over economische vraagstukken bij het toepassen van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) op het gebied van infrastructuur. Dat is onze specialiteit. Op die manier ondersteunen we de maatschappelijke en politieke besluitvorming op dit beleidsterrein. Wij ontwerpen en beheren de richtlijnen en modellen die bij MKBA´s moeten worden toegepast, waaronder de werkwijzers.

Ons advieswerk omvat de volgende instrumenten voor economische evaluaties:

  • maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Dit is een methode om de (positieve en negatieve) effecten van een project (of beleidsoptie) op de welvaart van Nederland in te schatten.
  • multicriteria-analyse (MCA). Dit is een methode om op basis van meer dan één criteria alternatieven te kunnen beoordelen.
  • kosteneffectiviteitsanalyse (KEA). Daarmee onderzoeken we de optimale doelmatigheid van de beschikbare middelen.
  • businesscases. Dit instrument maakt de financiële consequenties voor de overheid inzichtelijk.
  • overige analyses zoals de zogenaamde reële optieanalyse, de trade-off analysis en beslisbomen voor het weergeven van alternatieven en keuzes.

Een andere taak van SEE is het werken aan kennisuitwisseling over economische evaluaties. Dat doen we op de volgende manieren:

  • het organiseren van cursussen MKBA voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • het opzetten van het Kennisnetwerk Economie bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • het beheren van deze website.

Voor wie werken wij?

SEE adviseert en ondersteunt u graag wanneer u als consultant, als overheidsorgaan of als beleidsmedewerker betrokken bent bij het initiëren, opstellen of beoordelen van MKBA’s.

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt ons per e-mail bereiken: see@rws.nl

Ik werk bij SEE vanuit een achtergrond op het gebied van ruimtelijke economie. Het is mooi om vanuit zoveel kennis die hier aanwezig is, bij te dragen aan verantwoorde verbetering van de Nederlandse infrastructuur. Als adviseur ben ik de ene keer meer op afstand betrokken, andere keren intensiever en meer sturend, zeker als projecten maatschappelijk of politiek gevoelig liggen. Ons belang is de kwaliteit van een MKBA. Discussie tussen voor- en tegenstanders zal er bij een project altijd zijn, dat moet ook, maar een MKBA moet zelf niet ter discussie staan. Dankzij onze bijdrage aan een MKBA is dat voor grotere projecten in de afgelopen jaren goed gelukt. Met het objectieve advies van SEE is de kans op acceptatie van een MKBA groter!

Jan van Donkelaar, Senior Adviseur Economie