Het Steunpunt Economische Expertise (SEE) is het loket voor kennisuitwisseling en advies op het terrein van economische evaluatie voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat.

Het Steunpunt Economische Expertise bestaat uit een team van economen bij Rijkswaterstaat. De economen werken vanuit Utrecht, Lelystad en Rijswijk, maar komen ook op projectlocaties en in Den Haag en Brussel. Organisatorisch zijn zij werkzaam bij de afdeling Ruimte, Economie en MIRT binnen het Rijkswaterstaatonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL).

Team foto

Van links naar rechts achterste rij: Kate Price, Paul van den Hoek, André Wooning, Xander Keijser, Rob van der Veeren, Gerra Witting, Jan van Donkelaar, Suzanne Heijen, Anna Lugnér Krabbe, Esther Uijtewaal. Van links naar rechts voorste rij: Marc Peerdeman, Jan Helmer.

Wat doet het Steunpunt Economische Expertise?

SEE beantwoordt vragen over de relatie tussen economie en de beleidsterreinen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het bijzonder gaat het dan om vragen over economische evaluatie van infrastructuur. Daaronder valt de toepassing van het Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen.

SEE adviseert over de volgende economische evaluatie-instrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming:

  • maatschappelijke kosten-batenanalyse, MKBA;
  • multi-criteria-analyse met economische aspecten, MCA;
  • kosteneffectiviteitsanalyse, KEA;
  • businesscases;
  • overige economische analyses en vraagstukken, zoals reële optie-analyse, trade-off analysis en beslisbomen.

Het Steunpunt Economische Expertise geeft cursussen maatschappelijke kosten-batenanalyse voor medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, organiseert het Kennisnetwerk Economie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, verspreidt de SEE-nieuwsbrief en beheert de SEE-website. Op deze manieren bevordert SEE de kennisuitwisseling over de recente ontwikkelingen op het gebied van economische evaluatie en de toepassing van de methodieken in MIRT-verkenningen (en planuitwerkingen) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor wie werkt het Steunpunt Economische Expertise?

Het Steunpunt Economische Expertise beantwoordt vragen over economische analyses van:

  • medewerkers en managers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat;
  • consultants die werken aan een maatschappelijke kosten-batenanalyse of andere economische analyse in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  • gemeenten en provincies die opdracht geven voor een MKBA of andere economische analyse, waarbij ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken is.

Zie ook