Het Steunpunt Economische Expertise, SEE, bestaat uit een team van economen bij Rijkswaterstaat.

Wat doet het Steunpunt Economische Expertise?

Het Steunpunt Economische Expertise is het loket voor kennisuitwisseling en advies op het terrein van economische evaluatie voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat.

SEE adviseert over de volgende economische evaluatie-instrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming:

  • maatschappelijke kosten-batenanalyse, MKBA;
  • multi-criteria-analyse met economische aspecten, MCA;
  • kosteneffectiviteitsanalyse, KEA;
  • businesscases;
  • overige economische analyses en vraagstukken, zoals reële optie-analyse, trade-off analysis en beslisbomen.

Contact? Mail ons op see@rws.nl

Voor wie werkt het Steunpunt Economische Expertise?

Het Steunpunt Economische Expertise beantwoordt vragen over economische analyses van:

  • medewerkers en managers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat;
  • consultants die werken aan een maatschappelijke kosten-batenanalyse of andere economische analyse in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  • gemeenten en provincies die opdracht geven voor een MKBA of andere economische analyse, waarbij ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken is.

Het SEE team

Het Steunpunt Economische Expertise bestaat uit een team van economen bij Rijkswaterstaat. De adviseurs van het SEE werken vanuit Utrecht, Lelystad en Rijswijk, maar komen ook op projectlocaties en in Den Haag en Brussel. Organisatorisch zijn zij werkzaam bij de afdeling Ruimte, Economie en MIRT. Deze afdeling valt onder het Rijkswaterstaatonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL).

Het team bestaat op dit moment uit twaalf personen.  U kunt hen bereiken via de gezamenlijke mailbox see@rws.nl. Op alfabetische volgorde:

Jan van Donkelaar

Suzanne Heijnen

Jan Helmer

Paul van den Hoek

Xander Keijser

Anna Krabbe-Lugnér

Marc Peerdeman

Kate Price

Esther Uijtewaal

Rob van der Veeren

Gerra Witting

André Wooning (clustercoördinator)