Voor wie werkt SEE?

Als Steunpunt Economische Expertise (SEE) zijn wij het kenniscentrum op het gebied van economische evaluatie van infrastructurele projecten.

Wij adviseren en ondersteunen u graag wanneer u als consultant, als overheidsorgaan of als beleidsmedewerker betrokken bent bij het initiëren, opstellen of beoordelen van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s).