Notitie Groeicijfers verkeer en verliestijd voor MIRT-wegprojecten

Om de baten voor MKBA’s bij wegprojecten te berekenen, zijn cijfers nodig over de jaarlijkse groei van de hoeveelheid verkeer en de verliestijd. De WLO-scenario’s vormen de basis voor deze cijfers. In deze notitie leggen we uit waarom we adviseren om alleen de groeicijfers voor de periode tot 2040 te gebruiken.