Waarderingskengetallen MKBA fiets

Voor de waardering van de fiets kunt u de kengetallen in het rapport 'Waarderingskengetallen MKBA fiets' gebruiken.

Dit rapport zet waarderingskengetallen op een rij voor maatschappeljke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van projecten waarbij gebruik van de fiets een rol speelt. Het rapport is opgesteld door Decisio in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en beschrijft de actuele inzichten over de waardering van effecten van fietsmaatregelen op bijvoorbeeld bereikbaarheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Er is zowel aandacht voor de soorten effecten die op kunnen treden als voor de manier waarop deze in geld uitgedrukt kunnen worden. Ook de witte vlekken in de beschikbare kennis en de openstaande onderzoeksvragen komen aan bod.