Waarderingskengetallen MKBA fiets

Voor de waardering van de fiets kan men de kengetallen in het rapport "waarderingskengetallen MKBA fiets" gebruiken.