Hoe omgaan met flexibiliteit in infrastructuurbeleid en MKBA’s infrastructuur

Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft het Centraal Planbureau (CPB) onderzocht wat flexibiliteit betekent voor infrastructuurbeleid en kosten-batenanalyses van infrastructuurprojecten.

Door flexibiliteit in te bouwen in infrastructuurbeleid kan beter en eerder worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen, zoals nieuwe constructietechnieken en -materialen en veranderde vraag naar mobiliteit. Ook kan dan op investeringskosten die achteraf gezien onnodig zijn, worden bespaard. Flexibiliteit kan daarom van grote waarde zijn, maar is niet kosteloos en heeft niet alleen voordelen. Om in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van infrastructuur goed rekening te houden met flexibiliteit zijn in deze notitie 7 aanbevelingen geformuleerd.