Kostenbarometer en binnenvaarttool

Op deze pagina vindt u de kostenbarometer goederenvervoer t/m jaar 2015 (laatst bijgewerkt: juni 2016). De aannames en methode staan in de tabbladen ‘fiche’ per modaliteit.

In 2017 is daarnaast in opdracht van Rijkswaterstaat een update van de kostentool ontwikkeld voor de binnenvaart.

De Kostenbarometer is in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) geactualiseerd. Het product is in overleg met het Steunpunt Economische Expertise van Rijkswaterstaat WVL tot stand gekomen.

De Kostenbarometer geeft inzicht in de historische ontwikkeling van de kosten van verschillende vervoerswijzen in het goederenvervoer. Daarnaast is het mogelijk om de kosten onderling te vergelijken in globale studies. De Kostenbarometer bestaat sinds midden jaren negentig.

De geactualiseerde Kostenbarometer bestaat uit een set Excelbestanden. In de set is achtergrondinformatie opgenomen over hoe de data zijn verzameld, bewerkt en gerapporteerd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gebruikt de informatie uit de Kostenbarometer als 'input' voor verkeers- en vervoersmodellen en om kosten-batenanalyses beter te kunnen onderbouwen of vergelijken.

in de kostentool binnenvaart wordt per type binnenvaartschip een actueel inzicht gegeven in de binnenvaartkosten per eenheid (kosten per kilometer en kosten per uur) én in de kostenopbouw per type binnenvaartschip. Deze kostenkengetallen zijn toepasbaar voor MKBA's en binnenvaartmodellen.

Wilt u meer weten over de tool of over de kostenbarometer goederenvervoer? Neem dan contact op met het Steunpunt Economische Expertise via see@rws.nl .