Hoe dient het begrip 'niet-lineaire baten' te worden geïnterpreteerd?

Niet-lineaire baten (effecten) zijn baten die zich als het ware sprongsgewijs manifesteren.

Een capaciteitsknelpunt op weg of spoor leidt tot congestie: wanneer dit knelpunt wordt aangepakt verdwijnt in een keer alle congestie. Stel dat het gebruik van de trein 10% hoger is dan de capaciteit. Hierdoor ontstaan overvolle treinen en extra reistijd als reizigers de volle trein niet in kunnen. Een 10% hoger aanbod leidt tot meer dan 10% meer baten, immers: iedere passagier kan mee en het comfort is voor elke passagier weer normaal. In afwachting van nader onderzoek wordt geadviseerd om alleen de baten bij het verkleinen van capaciteitsknelpunt te kenmerken als niet-lineair.