Welke discontovoet(en) moet(en) worden toegepast bij KEA-berekeningen?

Er is geen goede reden om af te wijken van het advies van de werkgroep discontovoet. Daarom gelden dezelfde discontovoeten voor een KEA als voor een MKBA.