Welke discontovoet is van toepassing bij welke kosten?

De discontovoet hangt niet af van het beleidsterrein maar van het type kosten. Er gelden verschillende discontovoeten voor verschillende soorten kosten.
 

De discontovoet van 1,6 procent wordt toegepast op investeringskosten en op onder-houdskosten die (geheel of grotendeels) onafhankelijk zijn van het gebruik van de investering en waarbij tevens de investering geen alternatieve gebruiksmogelijkheden heeft. Aan beide criteria moet tegelijk zijn voldaan. Voor alle andere kosten geldt de discontovoet van 2,25 procent.