Hoe dient het begrip 'vaste en verzonken kosten' te worden geïnterpreteerd?

Vaste kosten zijn kosten waarvan de hoogte (grotendeels) onafhankelijk is van het gebruik van de betreffende investering. (Tegenover vaste kosten staan variabele kosten: als er meer gebruikers zijn nemen de kosten veelal lineair toe. Deze kosten bewegen mee met de economische groei).

Verzonken kosten treden op als er geen alternatieve aanwendingsmogelijkheden zijn voor de betreffende investering. Hierdoor is het niet mogelijk om bij tegenvallende benutting een substantieel deel van de kosten terug te winnen, bijvoorbeeld door verkoop of een alternatieve aanwending. Ook de hiermee samenhangende kosten voor beheer en onderhoud zijn min of meer verzonken: als de investering eenmaal is gedaan ligt normaliter ook een groot deel van deze kosten vast.