12 vragen en antwoorden

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Voor wie werkt SEE?

Het Steunpunt Economische Expertise is er voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waaronder ...

Vraag en antwoord

Levert SEE projectondersteuning?

Het Steunpunt Economische Expertise levert ad-hoc adviezen, maar geen projectondersteuning. Projectondersteuning wordt ...

Vraag en antwoord

Kan SEE mij helpen bij het bepalen van de kosten van een project?

Het Steunpunt Economische Expertise beantwoordt vragen over economische evaluatie. Voor het toetsen of bepalen van de kosten van ...

Vraag en antwoord

Wat is de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen?

De Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen is de binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde werkwijze om ...

Vraag en antwoord

Welke kaders en handreikingen zijn verplicht bij het opstellen van een MKBA?

Het opstellen van een nieuwe maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) in de MIRT verkenningsfase dient verplicht te gebeuren ...

Vraag en antwoord

Wat is het nut van een kosten-batenanalyse?

De kosten-batenanalyse is een methode van economische projectbeoordeling waarmee alle effecten van een investeringsproject kunnen ...

Vraag en antwoord

Is het verplicht om een MKBA uit te voeren?

Voor reguliere projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is het verplicht om in de ...

Vraag en antwoord

Wat is de relatie tussen MKBA en MER?

De milieueffectrapportage (MER) brengt de gevolgen voor milieu en natuur in beeld. De maatschappelijke kosten-batenanalyse ...

Vraag en antwoord

Wat kost een file?

File wordt ook wel congestie genoemd. Congestiekosten ontstaan door vertragingen en oponthoud.

Vraag en antwoord

Hoe worden congestiekosten berekend?

De directe reistijdverliezen worden berekend door te meten of te schatten hoeveel voertuigen en mensen op de autosnelwegen in de ...

Vraag en antwoord

Ga naar