Wegenprojecten

Verkeersstudie

De effecten van een wegenproject worden met het NRM bepaald. Effecten worden met hulp van standaard kengetallen omgezet in welvaartsbaten die verschillen per doel van de verplaatsing. In figuur 7.1 staat een overzicht van gegevens die relevant zijn voor de MKBA. Deze gegevens worden uit het NRM gehaald. Welke gegevens er precies gekozen worden, hangt mede af van het gekozen detailniveau in de rapportage van de verkeersstudie.

Overzicht van verkeersgegevens/bereikbaarheidseffecten uit wegenverkeersstudie die omgezet kunnen worden in welvaartseffecten. De volledige tekst staat onder het figuur.
Figuur 7.1 – Overzicht van verkeersgegevens/bereikbaarheidseffecten uit wegenverkeersstudie die omgezet kunnen worden in welvaartseffecten.

Toelichting figuur 7.1

Reistijd

Het effect op de reistijden wordt bepaald door het verschil in verwachte reistijd en het aantal verplaatsingen (trips) per herkomst-bestemmingspaar. Met behulp van de bezettingsgraad per voertuig en de reistijdwaarderingen per reiziger (verschillend per modaliteit en motief voor het reizen) worden de reistijdveranderingen in geldtermen uitgedrukt. Als de reistijdwinsten toe te schrijven zijn aan een kortere, of snellere verbinding (door verhoging maximumsnelheid), nemen de baten toe met de toename van de mobiliteitsvraag.

Betrouwbaarheid

Met het door RWS-WVL ontwikkelde instrument LMS-BT kan de betrouwbaarheid van reistijden projectspecifiek worden berekend. Vanaf 1 april 2017 is de betrouwbaarheidsberekening een verplicht onderdeel van de verkeersberekeningen die worden gemaakt met het LMS en het NRM. Vanaf die datum moeten de betrouwbaarheidsberekeningen worden toegepast in nieuwe MKBA’s. De berekende betrouwbaarheidseffecten kunnen worden gewaardeerd met de door het KiM ontwikkelde waarderingen van betrouwbaarheid (rwseconomie.nl).

Ga naar

vorige pagina  |  volgende pagina