Toepassing MKBA methodiek, aanvulling op de richtlijnen

Voorliggende memo gaat dieper in op toepassing van deze richtlijnen en voorschriften bij de praktische uitvoering van een MKBA. Hier spelen verschillende methodologisch-inhoudelijke vragen. Welke zichtperiode neem ik in de MKBA in beschouwing, welke groeicijfers pas ik toe, hoe
presenteer ik de uitkomsten van de MKBA enz. Doel van deze memo is om uitvoerders van MKBA’s hierbij te helpen en zo de methodologische consistentie tussen MKBA’s verder te verbeteren.