Notitie Groeicijfers verkeer en verliestijd voor MIRT-wegprojecten

Om de baten voor maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) bij wegprojecten te berekenen, zijn cijfers nodig over de jaarlijkse groei van de hoeveelheid verkeer en de verliestijd. De Welvaart en Leefomgeving (WLO) scenario’s vormen de basis voor deze cijfers. In deze notitie leggen we uit waarom we adviseren om alleen de groeicijfers voor de periode tot 2040 te gebruiken.