Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

De algemene leidraad MKBA biedt het kader waaraan iedere maatschappelijke kosten-batenanalyse voor het Rijk minimaal dient te voldoen.

Rol van de maatschappelijke kosten-batenanalyse

De maatschappelijke kosten-batenanalyse is een informatie-instrument dat vanuit het perspectief van de maatschappij als geheel de voor- en nadelen van een beleidsmaatregel systematisch in beeld brengt en waardeert. Dit ondersteunt de besluitvorming over een maatregel.

Werkwijzers voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De algemene leidraad MKBA biedt het kader waaraan iedere maatschappelijke kosten-batenanalyse minimaal moet voldoen. Hieronder hangen werkwijzers. Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn dit de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen en de Werkwijzer MKBA's op het gebied van Milieu.