Werkwijzer MKBA's op het gebied van milieu

De 'Werkwijzer MKBA’s op het gebied van milieu' biedt opstellers van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) een verdiepingsslag bij projecten op het gebied van milieubeleid of projecten met belangrijke effecten op het milieu. Deze werkwijzer beschrijft hoe u een MKBA in het milieudomein moet opstellen en welke eisen er aan de verschillende onderdelen van de KBA worden gesteld.