Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen

De Werkwijzer MKBA bij  MIRT-verkenningen bevat de meest recente richtlijnen over hoe een maatschappelijke kosten-batenanalyse op te stellen in het MIRT-proces.  De Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen vervangt het Kader KBA bij MIRT-verkenningen vastgesteld september 2012.