Kader KBA bij MIRT-verkenningen

Het kader KBA bij MIRT-verkenningen (2012) is in 2018 geactualiseerd. De nieuwe versie heet 'Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen' en vervangt het Kader KBA bij MIRT-verkenningen (2012). De naamsverandering wijst erop dat dat de geactualiseerde werkwijzer valt onder de Algemene Leidraad MKBA. Deze nieuwe werkwijzer wordt gebruikt bij het opstellen van een verplichte MKBA in de verkenningsfase van het MIRT-project. De werkwijzer is ook te gebruiken in eerdere fasen van het MIRT-proces waar toepassing van het MKBA-gedachtegoed meerwaarde kan bieden.