De btw in kosten-batenanalyses

Dit rapport van het Centraal Planbureau (Zwaneveld et al. 2011) maakt duidelijk hoe er om wordt gegaan met btw in kosten-batenanalyses.

In 2015 publiceerde het CPB daarnaast een notitie over hoe kengetallen voor reistijdwaardering moeten worden gecorrigeerd voor btw. De notitie is daarmee een aanvulling op de 2011 rapport.