Btw en de reistijdwaardering van zakelijke reizen en goederenvervoer in maatschappelijke kosten-batenanalyse

Deze CPB Notitie gaat in op de manier waarop de kengetallen voor reistijdwaardering moeten worden gecorrigeerd voor btw. De notitie is daarmee een aanvulling op de CPB rapport 'De btw in kosten-batenanalyses', Zwaneveld et al. (2011).